บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

COSMETIC REGISTRATION SERVICE 

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง 

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน . ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(Food and Drug Administration Ministry of Public Health), ใบรับรองการผลิต,
ใบรับรองการตรวจค่า SPF, ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale)